Välkommen till PM Larm & Passage System AB

PM Larm & Passagesystem installerar, underhåller och reparerar passagesystem, larm och andra tekniska säkerhetssystem.
Vi är verksamma i Stockholms län samt Uppsala med kontor i södra Stockholm.
Med lång erfarenhet och bred kompetens löser vi våra kunders behov.

Kontakta oss